Các mẫu sản phẩm khách hàng đối tác đã đặt

Hiển thị 1–12 của 400 kết quả

 • Nơi nhập dữ liệu

  Sản phẩm tùy chỉnh – admin

  Màu sắc:
  Trắng
  Loại vật liệu:
  Loại I
  Độ dày (mm):
  0.6
  Bề mặt:
  Xước hairline
  Chiều dài (m):
  2.4
  Chi tiết kích thước:
  Cạnh 1:(56 mm, Góc với Ox: 20 độ);

  146.313 
 • Nơi nhập dữ liệu

  Sản phẩm tùy chỉnh – phuongfansipan62.kd

  Màu sắc:
  Trắng
  Loại vật liệu:
  Loại I
  Độ dày (mm):
  1
  Bề mặt:
  Gương
  Chiều dài (m):
  3
  Chi tiết kích thước:
  Cạnh 1:(23 mm, Góc với Ox: 90 độ); Cạnh 2: (10 mm, Góc với cạnh 1: 90 độ);
  Ghi chú mặt đẹp:
  Góc to

  370.029 
 • Nơi nhập dữ liệu

  Sản phẩm tùy chỉnh – Hưng

  Màu sắc:
  Vàng
  Loại vật liệu:
  Loại I
  Độ dày (mm):
  0.8
  Bề mặt:
  Xước hairline
  Chiều dài (m):
  3
  Chi tiết kích thước:
  Cạnh 1:(12 mm, Góc với Ox: 180 độ); Cạnh 2: (2.5 mm, Góc với cạnh 1: 90 độ); Cạnh 3: (25 mm, Góc với cạnh 2: 90 độ); Cạnh 4: (2.5 mm, Góc với cạnh 3: 90 độ); Cạnh 5: (12 mm, Góc với cạnh 4: 90 độ); Cạnh 6: (8 mm, Góc với cạnh 5: -90 độ);

  767.370 
 • Nơi nhập dữ liệu

  Sản phẩm tùy chỉnh – quanfansifan99.kd

  Màu sắc:
  Vàng
  Loại vật liệu:
  Loại I
  Độ dày (mm):
  0.8
  Bề mặt:
  Gương
  Chiều dài (m):
  3
  Chi tiết kích thước:
  Cạnh 1:(6 mm, Góc với Ox: 180 độ); Cạnh 2: (2.5 mm, Góc với cạnh 1: 90 độ); Cạnh 3: (15 mm, Góc với cạnh 2: 90 độ); Cạnh 4: (2.5 mm, Góc với cạnh 3: 90 độ); Cạnh 5: (8 mm, Góc với cạnh 4: 90 độ); Cạnh 6: (8 mm, Góc với cạnh 5: -90 độ);
  Ghi chú mặt đẹp:
  Góc to

  531.247 
 • Nơi nhập dữ liệu

  Sản phẩm tùy chỉnh – phuongfansipan62.kd

  Màu sắc:
  Vàng
  Loại vật liệu:
  Loại I
  Độ dày (mm):
  0.8
  Bề mặt:
  Gương
  Chiều dài (m):
  2.4
  Chi tiết kích thước:
  Cạnh 1:(10 mm, Góc với Ox: 90 độ); Cạnh 2: (10 mm, Góc với cạnh 1: 90 độ); Cạnh 3: (10 mm, Góc với cạnh 2: 90 độ);
  Ghi chú mặt đẹp:
  Góc to

  275.092 
 • Nơi nhập dữ liệu

  Sản phẩm tùy chỉnh – Hưng

  Màu sắc:
  Vàng
  Loại vật liệu:
  Loại I
  Độ dày (mm):
  1
  Bề mặt:
  Gương
  Chiều dài (m):
  2.4
  Chi tiết kích thước:
  Cạnh 1:(20 mm, Góc với Ox: 0 độ); Cạnh 2: (30 mm, Góc với cạnh 1: -90 độ); Cạnh 3: (20 mm, Góc với cạnh 2: 90 độ); Cạnh 4: (30 mm, Góc với cạnh 3: 90 độ); Cạnh 5: (20 mm, Góc với cạnh 4: -90 độ); Cạnh 6: (30 mm, Góc với cạnh 5: -90 độ); Cạnh 7: (20 mm, Góc với cạnh 6: 90 độ); Cạnh 8: (30 mm, Góc với cạnh 7: 90 độ); Cạnh 9: (20 mm, Góc với cạnh 8: -90 độ);

  3.289.144 
 • Nơi nhập dữ liệu

  Sản phẩm tùy chỉnh – phuongfansipan62.kd

  Màu sắc:
  Vàng
  Độ dày (mm):
  1
  Bề mặt:
  Xước hairline
  Chiều dài (m):
  3
  Chi tiết kích thước:
  Cạnh 1:(10 mm, Góc với Ox: 90 độ); Cạnh 2: (16 mm, Góc với cạnh 1: 90 độ); Cạnh 3: (10 mm, Góc với cạnh 2: 90 độ);
  Ghi chú mặt đẹp:
  Góc to

  550.852 
 • Nơi nhập dữ liệu

  Sản phẩm tùy chỉnh – Hưng

  Màu sắc:
  Đồng
  Loại vật liệu:
  Loại I
  Độ dày (mm):
  0.8
  Bề mặt:
  Xước hairline
  Chiều dài (m):
  3
  Chi tiết kích thước:
  Cạnh 1:(20 mm, Góc với Ox: 45 độ); Cạnh 2: (40 mm, Góc với cạnh 1: -45 độ); Cạnh 3: (20 mm, Góc với cạnh 2: -43 độ);

  1.068.319 
 • Nơi nhập dữ liệu

  Sản phẩm tùy chỉnh – minhphongdre

  Màu sắc:
  Vàng
  Loại vật liệu:
  Vàng
  Độ dày (mm):
  1
  Bề mặt:
  Xước hairline
  Chiều dài (m):
  3
  Chi tiết kích thước:
  Cạnh 1:(20 mm, Góc với Ox: 0 độ); Cạnh 2: (12 mm, Góc với cạnh 1: 90 độ);

  387.072 
 • Nơi nhập dữ liệu

  Sản phẩm tùy chỉnh – quanfansifan99.kd

  Màu sắc:
  Vàng
  Loại vật liệu:
  Loại I
  Độ dày (mm):
  0.8
  Bề mặt:
  Gương
  Chiều dài (m):
  3
  Chi tiết kích thước:
  Cạnh 1:(30 mm, Góc với Ox: 90 độ); Cạnh 2: (50 mm, Góc với cạnh 1: 90 độ);
  Ghi chú mặt đẹp:
  Góc to

  797.368 
 • Nơi nhập dữ liệu

  Sản phẩm tùy chỉnh – hungfspkd99

  Màu sắc:
  Đồng
  Độ dày (mm):
  1
  Bề mặt:
  Gương
  Chiều dài (m):
  2.4
  Chi tiết kích thước:
  Cạnh 1:(10 mm, Góc với Ox: 90 độ); Cạnh 2: (10 mm, Góc với cạnh 1: 90 độ); Cạnh 3: (10 mm, Góc với cạnh 2: 90 độ);
  Ghi chú mặt đẹp:
  Góc to

  453.902 
 • Nơi nhập dữ liệu

  Sản phẩm tùy chỉnh – hungfspkd99

  Màu sắc:
  Đồng
  Loại vật liệu:
  Loại I
  Độ dày (mm):
  1
  Bề mặt:
  Xước hairline
  Chiều dài (m):
  3
  Chi tiết kích thước:
  Cạnh 1:(10 mm, Góc với Ox: 90 độ); Cạnh 2: (10 mm, Góc với cạnh 1: 90 độ); Cạnh 3: (10 mm, Góc với cạnh 2: 90 độ);
  Ghi chú mặt đẹp:
  Góc to

  500.774